Siste nytt

Pehan Produkter har nå blitt en del av Lindahls Gruppen/Svensk Honungsföredling

Fra å være et familieselskap, har Pehan Produkter nå blitt en del av Lindahls Gruppen/Svensk Honungsföredling.
Samarbeidet i mellom selskapene vil styrke vårt kvalitetskonsept og også våre internasjonale innkjøps rutiner.
Vi gleder oss til veien videre, og vil kontinuerlig jobbe for å utvikle kategorien.